Tjänsteinnehavarorganisationen

Stadsdirektören

Fullmäktige väljer stadsdirektören och tjänsten är tidsbestämd. Stadsdirektören är underställd styrelsen och ansvarar för ledningen av tjänsteinnehavarorganisationen, förvaltningen, ekonomiförvaltningen och annan verksamhet. Stadsdirektör i Kervo är Kirsi Rontu.

Till sektorn för stadsdirektörens stab hör förvaltningstjänster, koncern- och livskraftstjänster, HR-tjänster, kommunikationstjänster samt stadsutvecklingstjänster.

Stadens ledningsgrupp

Kervo. Ledningsgrupp. 20.9.2022. Bild: Jussi Eskola

Främre raden från vänster: sektordirektör Tiina Larsson, stadskamrer Teppo Verronen, stadsdirektör Kirsi Rontu, kommunikationsdirektör Thomas Sund och personaldirektör Laura Ahokas. Bakre raden från vänster: sektordirektör Anu Laitila, utvecklingsdirektör Tapio Helenius, stadsutvecklingsdirektör Pia Sjöroos, tf. sektordirektör Erkki Vähätörmä och stadssekreterare Riikka Kortelainen.