Stadsstyrelsen och dess sektioner

Stadsstyrelsen är det viktigaste organet i Kervo. Den har till uppgift att leda stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Stadsstyrelsens ordförande leder det politiska samarbete som krävs för att utföra styrelsens uppgifter. Bestämmelser om ordförandens övriga uppgifter finns i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen ansvarar för bland annat:

 • förvaltning och ekonomi
 • beredning, verkställande och lagenlighet i fullmäktiges beslut
 • samordning av verksamheten
 • ägarstyrning av verksamheten.

Styrelsens befogenheter och beslutanderätt fastställs närmare i förvaltningsstadgan som godkänts av stadsfullmäktige.

  • 16.1.2023
  • 30.1.2023
  • 27.2.2023
  • 13.3.2023
  • 27.3.2023
  • 17.4.2023
  • 15.5.2023
  • 29.5.2023
  • 19.6.2023
  • 21.8.2023
  • 4.9.2023
  • 18.9.2023
  • 9.10.2023
  • 30.10.2023
  • 13.11.2023
  • 27.11.2023
  • 4.12.2023
  • 18.12.2023

Sektionen för personal- och sysselsättningsfrågor

 • 8.2.2023

  30.3.2023

  25.5.2023

Sektionen för stadsutveckling

 • 19.1.2023

  2.3.2023

  13.4.2023

  11.5.2023

  15.6.2023

  24.8.2023

  28.9.2023

  9.11.2023

  14.12.2023