Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Staden införde ett nytt ärendehanteringssystem vid årsskiftet 2020–2021. Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021 och protokoll fram till 31.12.2020 finns därför tillgängliga på olika sidor.

Protokollen finns framlagda 2 år efter att de publicerats.