Ilmakuva Keravan keskustasta

Stadsplanering

Med hjälp av stadsplanering och planläggning skapas en god livsmiljö och byggs bättre och mer hållbara tjänster och miljön.