Planering och anläggning av grönområden

Varje år anlägger staden nya park- och grönområden och bygger om och renoverar lekplatser, hundrastgårdar, motionsplatser och parker som redan är i bruk. För omfattande byggprojekt utarbetas en park- eller grönområdesplan. Dessa planer utarbetas i enlighet med det årliga investeringsprogrammet och genomförs inom ramen för den budget som godkänts på basis av investeringsprogrammet.

Vi planerar hela året och bygger från vår till höst

I årskalendern för grönbyggande planeras och budgeteras objekt för det följande året på hösten, och efter att budgetförhandlingarna slutförts planeras vårens första entreprenader under vintermånaderna. De första entreprenaderna upphandlas under vårvintern, för att komma i gång med arbetet så snart tjälen har släppt. Planeringen pågår hela året och objekten upphandlas och byggs under sommaren och hösten tills marken fryser.

Planteringar på gatuområden planeras som en del av gatuplanerna, där man beaktar planteringar vid gatornas kanter samt grönområden mitt på gatorna. Planteringarna planeras så att de passar in i området och platsen och är säkra med tanke på trafiken.