Fostran och utbildning

I det här avsnittet får du information om förskolor, skolor, yrkesutbildning och gymnasier i Kervo. Här hittar du också information om Keravan Opistos kurser.

Läs mer om fostrans- och undervisningssektorn