Förskoleundervisning i Kervo

Förskoleundervisningen börjar ett år före läropliktens början det år barnet fyller sex år. I Kervo erbjuds avgiftsfri förskoleundervisning i daghem och i vissa skolor.

Kontaktuppgifter

Du kan hitta kontaktinformation för förskolepersonal i kontaktinformationskatalogen (på finska).