Anmälan till förskoleundervisning

Förskoleundervisningen börjar ett år före läropliktens början det år barnet fyller sex år.

Anmälan

Barnet anmäls till den avgiftsfria förskoleundervisningen i januari elektroniskt via Wilma. Hösten 2023 börjar barn födda 2017 förskoleundervisningen. Anvisningar för anmälan skickas till familjerna i slutet av december.

Till alla som anmält sig till förskoleundervisningen skickas ett meddelande om platsen inom förskoleundervisning senast i slutet av mars.

Sekundär anmälan

Våren 2023 ordnas en sekundär anmälan i början av april. Om beslutet om plats inom förskoleundervisning i den första ansökningsomgången inte är lämpligt för vårdnadshavaren, kan man genom den sekundära ansökan ansöka om en annan plats än den plats inom förskoleundervisning som anvisats i den första ansökan.

En ny plats inom förskoleundervisning ansöks elektroniskt via Wilma genom att göra en ny anmälan till förskoleundervisning.