Stöd för växande och lärande i förskoleundervisningen

Barn som deltar i förskoleundervisning omfattas av stödet för växande och lärande i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Enligt lagen har barnen rätt att få tillräckligt stöd genast när stödbehovet uppstår.

De tre nivåerna av stöd för ett barns växande och lärande är allmänt, intensifierat och särskilt stöd. De stödformer som föreskrivs i lagen om grundläggande utbildning omfattar bl.a. specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. Stödformerna kan användas på alla stödnivåer, både skilt för sig och samtidigt som komplement till varandra.

Läs mer om stöd på småbarnspedagogikens sida.