Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen ja oppilashuollon piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.

Siirry lukemaan lisää tuesta perusopetuksen sivuille.

Täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi lapsella on mahdollisuus osallistua tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen aamuisin ennen esiopetuksen alkua tai sen jälkeen iltapäivällä.

Lue lisää esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen pedagogisesta tuesta.