Kasvun ja oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Tukimuotoja, joita ovat esimerkiksi tukiopetus, erityisopetus sekä tulkitsemispalvelut, voidaan käyttää kaikilla tuen tasoilla.

Tuen järjestäminen on joustavaa ja tarpeen mukaan vaihtelevaa. Oppilaan saaman tuen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tukea järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.

 • Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea erilaisissa tilanteissa. Yleisen tuen toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • opetuksen eriyttäminen, oppilaiden ryhmäyttäminen, opetusryhmien joustava muuntelu ja vuosiluokkiin sitoutumaton opetus
  • tukiopetus ja osa-aikainen lyhytkestoinen erityisopetus
  • tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä opetuksen apuvälineet
  • tuettu läksyjen tekeminen
  • koulun kerhotoiminta
  • kiusaamisen ennaltaehkäisevät toimenpiteet
 • Jos oppilas tarvitsee säännöllisesti ja pitkäkestoisesti useita yksilöllisesti kohdennettuja tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki sisältää kaikki yleisen tuen tukimuodot. Yleensä käytössä on samanaikaisesti useita tukimuotoja.

  Tehostettu tuki on säännöllistä, vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon ja tukee suunnitelmallisesti oppimista ja koulunkäyntiä.

 • Erityistä tukea annetaan silloin, kun tehostettu tuki ei riitä. Oppilaalle tarjotaan kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen.

  Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Yleisen ja tehostetun tuen tukimuotojen lisäksi erityiseen tukeen voi kuulua muun muassa:

  • luokkamuotoinen erityisopetus
  • opiskelu yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti tai
  • opiskelu toiminta-alueittain oppiaineiden sijaan.

Klikkaa lukemaan lisää