Kouluun hakeminen

Perusopetus käsittää vuosiluokat 1–9. Lapsi aloittaa peruskoulun pääsääntöisesti sinä vuonna, jona hän täyttää 7 vuotta. Opiskeleminen perusopetuksessa on maksutonta, ja kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Keravan kouluissa opitaan monipuolisia taitoja innovatiivisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden hyvinvointiin ja opetuksen kehittämiseen panostetaan.

Tältä sivulta löydät tietoa peruskouluun ilmoittautumisesta erilaisissa tilanteissa, oppilaaksi ottamisen perusteista ja yläkouluun siirtymisestä.