Iltapäivä-, kerho- ja harrastustoiminta

Keravan kaupunki ja seurakunta järjestävät koululaisille maksullista iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.–9. luokan oppilaille.

Koulut järjestävät maksutonta kerho- ja harrastustoimintaa yhdessä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, taideoppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen avulla lisätään ja mahdollistetaan 1.-9.-luokkalaisten harrastamista tarjoamalla oppilaiden toiveisiin perustuvia maksuttomia harrastuksia.

Urheilusta innostuneille nuorille annetaan Keravalla mahdollisuus yhdistää koulu ja urheilu toimivasti omassa lähikoulussaan. Toimintaa koordinoi Keravan kaupunki yhteistyössä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa.

Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella järjestettävää, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Keravalaisissa taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskellaan kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria.

Harrastuskalenterista löytyy tietoa eri harrastusmahdollisuuksista Keravalla. Kalenteriin voivat ilmoittaa harrastuksia myös Keravalla toimivat järjestöt, urheiluseurat, taideoppilaitokset ja yhteisöt. Harrastuskalenterissa on myös Harrastamisen Suomen malli -hankkeen harrastukset lapsille ja nuorille Keravalla.