Eftermiddags-, klubb- och hobbyverksamhet

Eftermiddagsverksamhet

Kervo stad och församlingen ordnar avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet för skolelever. Eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurserna 1–2 och elever som antagits till specialundervisning i årskurserna 3–9. Verksamhet ordnas klockan 12–16.

Finskspråkig eftermiddagsverksamheten ordnas i skolornas och Kervo församlings lokaler. Svenskspråkig eftermiddagsaktiviteter ordnas i svenskspråkiga Svenskbacka skola.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Barnen väljs till eftermiddagsverksamhet på lika urvalsgrunder. Om det inte är möjligt att ordna en plats för alla som sökt till verksamheten, prioriteras elever i årskurs 1. I Kervo har vanligtvis alla som sökt rymts med.

Du kan ansöka till eftermiddagsverksamhet för skolelever under hela läsåret via Wilma. Blanketten finns på vårdnadshavarens förstasida, under Ansökningar och beslut.

Om du inte kan göra en elektronisk ansökan, kan du lämna in ansökan med en pappersblankett. Returnera blanketten:

  • per post till adressen Kervo stad, fostrans- och utbildningssektorn, eftermiddagsverksamhet, PB 123, 04201 Kervo eller
  • genom att lämna in blanketten på Kervos servicepunkt på Kultasepänkatu 7, 04250 Kervo eller
  • genom att skanna blanketten och skicka den till opetus(at)kerava.fi

Vårdnadshavaren ska årligen fylla i en ny ansökan för förstaklassare i eftermiddagsverksamheten och för elever som omfattas av särskilt stöd i årskurs 3–9, om en plats inom eftermiddagsverksamheten önskas för eleverna också följande läsår.

Avslutande av eftermiddagsverksamhet

En plats inom eftermiddagsverksamheten kan sägas upp skriftligen med en blankett som returneras till skolan eller församlingen. Uppsägningstiden är en månad.

Avgifter

Mer information om avgifter finns på de finskspråkiga sidorna.

Klubb- och hobbyverksamhet

Skolorna ordnar gratis förenings- och hobbyverksamhet tillsammans med lokala motions- och idrottsföreningar, konstskolor och föreningar.

Klubbarna och hobbyerna handleds antingen av skolornas egna lärare eller av utomstående samarbetspartner, som kan vara till exempel konstinstitut, motionsföreningar och idrottsföreningar.

Klubbarna är verksamma i skolorna främst på eftermiddagarna. I vissa skolor kan klubbar också anordnas på vardagsmorgnar eller mitt på dagen.

Elevernas önskemål hörs årligen för att utveckla klubbverksamheten. Rektorerna bestämmer utifrån önskemålen vilka klubbar som anordnas i skolorna. Du får mer information om klubbverksamheten i skolorna från skolans rektor.

Kervo hobbykalender

Hobbymöjligheter har också samlats i hobbykalendern för staden Kerava.