Grundläggande konstundervisning

Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad undervisning för barn och ungdomar. Den anordnas utanför skoltid och fortskrider från nivå till nivå. På läroanstalter för grundläggande konstundervisning i Kervo studerar deltagarna bildkonst, musik, dans och teater.

Undervisningen och läroplanerna grundar sig på lagen om grundläggande konstundervisning. Långsiktig, högklassig och målinriktad undervisning ger en gedigen kunskaps- och färdighetsgrund och ett djupt perspektiv på konst. Konstundervisningen erbjuder barn och ungdomar en kanal för självuttryck och stärker deras sociala färdigheter.