Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella järjestettävää, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Keravalaisissa taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskellaan kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria.

Opetus ja opetussuunnitelmat perustuvat Taiteen perusopetuslakiin. Pitkäjänteinen, laadukas ja tavoitteellinen opetus antaa vankan tieto- ja taitopohjan sekä syvällisen näkökulman taiteeseen. Taideopetus tarjoaa lapsille ja nuorille väylän itseilmaisulle ja vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma

Keravalla halutaan mahdollistaa lapsille ja nuorille yhdenvertainen tapa kokea monipuolisesti kulttuuria, taidetta ja kulttuuriperintöä. Keravan kulttuurikasvatussuunnitelmaa kutsutaan kulttuuripoluksi, ja polkua kuljetaan Keravalla esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka.

Kulttuuripolun sisältöjä tehdään yhteistyössä taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa. Tutustu Keravan kulttuurikasvatussuunnitelmaan.