Koulujen kerhotoiminta

Koulut järjestävät maksutonta kerho- ja harrastustoimintaa yhdessä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, taideoppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Kerhoja ja harrastuksia ohjaavat joko koulujen omat opettajat tai ulkopuoliset yhteistyökumppanit, joita voivat olla esimerkiksi taideopistot, liikuntaseurat ja urheiluseurat.

Kerhot toimivat kouluissa pääasiassa iltapäivisin. Joissakin kouluissa voidaan järjestää myös arkiaamuina tai keskellä päivää toimivia kerhoja.

Oppilaiden toiveita kuullaan kerhotoiminnan kehittämiseksi vuosittain. Rehtorit päättävät toiveiden pohjalta, mitä kerhoja kouluilla järjestetään. Lisätietoja koulujen kerhotoiminnasta saat oman koulun rehtorilta.