Iltapäivätoiminta

Keravan kaupunki ja seurakunta järjestävät koululaisille maksullista iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.–9. luokan oppilaille. Toimintaa järjestetään klo 12–16 välisenä aikana.

Suomenkielistä iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen ja Keravan seurakunnan tiloissa. Ruotsinkielistä iltapäivätoimintaa järjestetään ruotsinkielisessä Svensbacka skolassa.

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan yhdenvertaisin valintaperustein. Jos kaikille toimintaan hakeneille ei pystytä järjestämään paikkaa, etusijalla ovat ensimmäisen luokan oppilaat. Keravalla tyypillisesti kaikki hakeneet ovat mahtuneet mukaan.

Koululaisten iltapäivätoimintaan voi hakea koko lukuvuoden ajan Wilmassa. Lomake löytyy huoltajan omalta etusivulta Hakemukset ja päätökset osiosta.

Mikäli sähköisen hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista, tee ilmoittautuminen paperilomakkeella. Lomake palautetaan:

  • postitse osoitteeseen Keravan Kaupunki, kasvatuksen ja opetuksen toimiala, iltapäivätoiminta, PL 123, 04201 Kerava tai
  • toimittamalla lomake Keravan asiointipisteeseen osoitteeseen Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai
  • skannaamalla lomake osoitteeseen opetus(at)kerava.fi

Huoltajan tulee täyttää uusi hakemus vuosittain iltapäivätoiminnassa olevalle ekaluokkalaiselle sekä erityisen tuen piirissä olevien 3.–9. luokkalaisille, mikäli heille toivotaan iltapäivätoimintapaikkaa myös seuraavana lukuvuonna.

Iltapäivätoiminnan irtisanominen

Iltapäivätoimintapaikan voi irtisanoa kirjallisesti lomakkeella, joka palautetaan koululle tai seurakuntaan. Irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnan maksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Päivittäiseltä neljän tunnin toiminta-ajalta kello 12–16 välillä peritään 110 euroa kuukaudessa. Toimintamaksu peritään jokaiselta toimintakuukaudelta.

Perheen bruttotulot kuukaudessaMaksu kuukaudessa
Alle 2 071 euroa0 euroa
2 071-2 726 euroa70 euroa
​Yli 2 726 euroa110 euroa

Iltapäivätoiminnan maksualennusta voi hakea tulojen perusteella toimittamalla tulotositteet postitse osoitteeseen: Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, PL 123, 04201 Kerava. Merkitse kuoreen Iltapäivätoiminnan maksualennus.

Lisätietoja

Iltapäivätoiminnan koordinointi

Iltapäivätoiminnan maksut