Grundskolor i Kervo

I Kervo finns nio skolor som erbjuder grundläggande utbildning på finska, varav tre är enhetsskolor. I Kervo finns en svenskspråkig skola med årskurserna 1–6. En presentationssida för varje skola finns på webbplatsen på finska.

Den grundläggande utbildningen på svenska för årskurserna 7–9 ordnas efter vårdnadshavarens val antingen i Helsinge skola i Vanda eller i Kungsvägens skola i Sibbo.