Keravan Opisto

Opistos verksamhet stöder stadsbornas välbefinnande genom att erbjuda möjligheter till mångsidig kultur- och hobbyutveckling och genom att uppmuntra till en aktiv tidsanvändning. Välkommen att studera vid Keravan Opisto!

Anmäl dig till kurserna (på finska)