Katunäkymässä kevyen liikenteen väylää ja ajotietä.

Gator och trafik

I Kervo kan du ta dig smidigt omkring till fots, med cykel, i kollektivtrafiken och med egen bil, och Kervoborna rör sig mångsidigt. Staden ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av gatuområden. Kervo har över 1,6 miljoner kvadratmeter områden som ska underhållas.