Gatu- och trafiktillstånd

Staden beviljar de tillstånd som behövs för att utföra arbeten på allmänna områden eller som behövs för att ta i bruk ett område och övervakar att arbetet genomförs i enlighet med tillstånden. Alla tillstånd som gäller allmänna utrymmen ansöks elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi.

Förhandsrådgivning och ansökan om tillstånd

Tjänsten Lupapiste.fi kan användas i alla frågor som rör tillstånd för allmänna områden redan innan tillståndet behövs. Rådgivningstjänsten vägleder den som behöver tillstånd att söka platsen som tillståndet gäller på kartan och att beskriva tillståndsärendet i detalj och tydligt.

Den avgiftsfria rådgivningstjänsten är öppen för alla som planerar användning av allmänna områden. Registreringen till tjänsten är görs enkelt med hjälp av nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Under tillståndsansökan hjälper också förfrågningar som innehåller korrekta uppgifter av hög kvalitet den mottagande myndigheten i handläggningen av ärendet. En tillståndssökande som använder tjänsten elektroniskt får personlig service av den ansvariga myndigheten under hela tillståndsprocessen.

Lupapiste effektiviserar tillståndsbehandlingen och gör att den som ansöker om tillstånd inte behöver beakta myndigheternas öppettider eller lämna in pappersdokument till flera olika instanser. I tjänsten kan du följa hur tillståndsärenden och projekt framskrider och se andra parters kommentarer och ändringar i realtid.