Parkering

I Kervo är boendeparkering i första hand anvisad till fastigheternas tomter. Det är också tillåtet att parkera på allmänna parkeringsplatser eller på gatuplatser avsedda för korttidsparkering. I Kervo centrum är det möjligt att parkera i parkeringsanläggningar och parkeringsområden.

På en stor del av de allmänna parkeringsplatserna gäller en tidsgräns för parkering och en skyldighet att tydligt ange starttiden för parkeringen. På gågator, gårdsgator och parkeringsförbudsområden är parkering endast tillåten på särskilt anvisade platser.

Kom ihåg att ställa fram parkeringsskivan väl synlig i bilen och kontrollera noggrant tidsgränserna för parkeringsplatsen!