Organisation och ledning

Stadens verksamhet leds i enlighet med stadsstrategin som godkänts av fullmäktige, budgeten och ekonomiplanen samt övriga fullmäktigebeslut.