Sektorer

Från och med 1.1.2023 består stadens organisation av följande sektorer: sektorn för stadsdirektörens stab, fostrans- och undervisningssektorn, fritids- och välfärdssektorn och stadstekniksektorn.

Sektorerna är vidare indelade i ansvarsområden, uppgiftsområden och enheter med ansvariga personer.