Grundläggande utbildning i Kervo

Den grundläggande utbildningen omfattar årskurserna 1–9. Alla barn och unga i Kervo har rätt att studera. I Kervo finns nio skolor som erbjuder grundläggande utbildning på finska och en svenskspråkig skola.