För arbetsgivare

Som arbetsgivare har du möjlighet att få stöd för att anställa en ny arbetstagare.

Om personen som ska anställas är en arbetslös arbetssökande kan arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) eller kommunförsöket bevilja din organisation lönesubvention. Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd för en arbetslös arbetssökandes anställningskostnader.

Kervotillägget, dvs. det kommunala sysselsättningstillägget, är ett ekonomiskt stöd som staden beviljar ett företag, en förening eller en stiftelse som anställer en arbetslös arbetssökande från Kervo som har varit arbetslös i minst 6 månader eller som på något annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation.

Läs mer om lönesubvention och Kervotillägget på finska: Stödformer för att rekrytera en ny arbetstagare.

Erbjud läroavtal

Med hjälp av ett läroavtal kan du utbilda nya arbetstagare för din organisation på arbetsplatsen. Att ordna läroavtalsutbildning lämpar sig också för situationer där du vill utveckla personalens kompetens. Läs mer om läroavtal: Rekrytera eller utbilda personal (oppisopimus.fi).