Nuori hyppää voltin Keravan Salavapuiston parkour-telineillä.

För unga

Kervo stads ungdomstjänster stöder de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Yrkespersoner inom ungdomsarbete finns till för de unga, och ungdomsfullmäktige fungerar som ungdomarnas röst i beslutsfattandet. Ta kontakt och kom med!