ArcoKerava

Målet med utvecklingsprojektet ArcoKerava är att skapa ett tryggt utrymme som beaktar särskilda behov för regnbågsungdomar i Kervo och att erbjuda dem regelbunden verksamhet. Ungdomarna i ArcoKerava samlas på tisdagar och torsdagar kl. 17–20 i Satusiipi på biblioteket.

ArcoKervo är ett tryggt och inkluderande utrymme för unga i Kervo, skapat för att stödja regnbågsungdomars välbefinnande. Vi vill skapa ett samarbetsutrymme där var och en kan delta i utvecklingen av ett mer inkluderande och regnbågsvänligt Kervo.

Här kan du

  • ha kul med vänner genom att spela brädspel och använda bibliotekets surfplattor
  • delta i en månatlig bokcirkel
  • diskutera och lära dig om kön, sexualitet och olika intressanta ämnen.

Mål för ArcoKerava-projektet

  • Att anställa en person som ansvarar för att samordna regnbågsverksamheten. Det primära målet med projektet är att anställa en person för att utföra detta arbete genom att visa på behovet av riktat regnbågsungdomsarbete i Kervo.
  • Att skapa en tryggare plats för regnbågsungdomar i Kervo och att ordna regelbunden handledd och pedagogisk verksamhet.
    I en handledd verksamhet i ett riktat och tryggt utrymme har ungdomarna bland annat möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, få bekräftelse för dem och skaffa sig lösningsmetoder för att hantera olika typer av svåra upplevelser. Gruppen ger också plats att vara sig själv, eftersom mångfald är gruppens utgångspunkt.
  • Att öka det regionala och nationella samarbetet mellan regnbågsunga. Att göra ungdomar medvetna om regnbågsverksamhetens omfattning och tillgänglighet och att hjälpa till att skapa nätverk utifrån individuella behov. Att vara en del av ett nationellt nätverk för att utveckla regnbågsungdomsarbete.

Vi har alltid en ungdomsarbetare som utför verksamheten och ett stort antal frivilliga som hjälper till att ordna ArcoKeravas evenemang.

ArcoKerava genomförs i samarbete med Kervo stadsbibliotek, Kervo ungdomstjänster och Onnila i Nylands distrikt inom Mannerheims Barnskyddsförbund.