Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet i Kervo erbjuder hjälp och stöd till unga i åldern 16–28 år som varken studerar eller arbetar och som behöver stöd för att få tillgång till tjänster.

Huvudprincipen för det uppsökande ungdomsarbetet är att ge de unga individuell handledning och stöd i vardagliga frågor som inte kan ges inom det normala ungdomsarbetet. Samarbetet med unga pågår så länge den unga upplever att hen behöver handledning och stöd. Handledningen är alltid avgiftsfri och helt frivillig för de unga.

När ska man kontakta det uppsökande ungdomsarbetet?

  • Du vet inte vad du ska göra härnäst.
  • Du har problem med ekonomin eller andra vardagsfrågor.
  • Du skulle vilja prata konfidentiellt om saker som tynger dig.
  • Du undrar vad som är din grej.

En uppsökande ungdomsarbetare stöder dig i frågor som du upplever att är viktiga och nödvändiga.

Hur fungerar det uppsökande ungdomsarbetet?

Det finns inget du inte kan fråga en uppsökande ungdomsarbetare om, och det finns inget du inte kan hitta svar på tillsammans med dem. Ibland är problemen större och ungdomsarbetaren går vid din sida under en längre tid. Ibland börjar saker lösa sig snabbt, vilket innebär att samarbetet kan gå snabbare. Du bestämmer.

Du kan också få stöd anonymt.

Kontakt med uppsökande ungdomsarbete

Du kan lämna dina kontaktuppgifter till Kervos uppsökande ungdomsarbete på ett säkert sätt via e-tjänsten yhteysetsivaan.fi. Arbetstagare inom olika branscher som möter unga i arbetet kan också med den ungas samtycke ge kontaktuppgifterna till en ung person som behöver stöd via e-tjänsten.

Lämna en kontaktförfrågan via yhteysetsivaan.fi.

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till adressen etsivat@kerava.fi eller kontakta de uppsökande ungdomsarbetarna som anges nedan.

Det uppsökande ungdomsarbetet har jour på Navigatorn (Ohjaamo, Kauppakaari 11, stadshusets hörn) på tisdagar kl. 12–16. Gå till Navigatorns webbplats.