Internationellt ungdomsarbete

Internationell verksamhet har utförts inom ungdomstjänsterna i Kervo inom ramen för Europeiska unionens Erasmus+-program. Våra nuvarande volontärer kommer via ESC-programmet (European Solidarity Corps ESC) under Erasmus+-programmet.

Kervo ungdomstjänster har hittills haft 16 internationella volontärer. Våra senaste ESC-medarbetare kommer från Tyskland och Österrike. De arbetar inom ungdomstjänsterna i all ungdomsverksamhet och deltar i studier i finska.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-program som erbjuder unga möjligheter att hjälpa gemenskaper och individer att arbeta som volontärer eller mot ersättning i sitt eget land eller utomlands. Du kan registrera dig den europeiska solidaritetskåren vid 17 års ålder, men du måste vara 18 år för att delta i projektet. Den övre åldersgränsen för deltagande är 30 år. Unga som deltar i solidaritetskåren förbinder sig till dess verksamhetsidé och principer.

Det går lätt att registrera sig, och efter det kan deltagarna bjudas in till en mängd olika projekt, till exempel:

  • förebyggande av naturkatastrofer eller återuppbyggnad efter naturkatastrofer
  • bistå asylsökande vid förläggningar
  • olika sociala problem i gemenskaper.

Europeiska solidaritetskårens projekt varar mellan 2 och 12 månader och äger vanligtvis rum i ett EU-land.

Vill du själv bli volontär?

Detta är möjligt genom Erasmus+ om du är mellan 18 och 30 år, äventyrslysten, intresserad av andra kulturer, öppen för nya upplevelser och redo att åka utomlands. Volontärperioden kan pågå från några veckor till ett år. Kervos ungdomstjänster har möjlighet att fungera som avsändande instans när du åker på en volontärperiod.

Läs mer om volontärarbete via Europeiska ungdomsportalen.
Läs mer om Europeiska solidaritetskåren på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Kontaktpersonerna för Kervo ungdomstjänsters internationella verksamhet finns på finskspråkiga sidorna.