Patrullerande ungdomsarbete

Patrullerande ungdomsarbete

Syftet med det patrullerande ungdomsarbetet är att nå ungdomar där de rör sig: på gator, på närmotionsplatser, på skolgårdar och i köpcentrum. Ungdomarna möts i sin egen miljö och hänvisas vid behov till de tjänster som de behöver. Välkommen att diskutera med oss!

Det patrullerande ungdomsarbetet utförs alltid i par. Ungdomsarbetarna bär västar som är lätta att känna igen och färdas med ungdomstjänstens igenkännliga bil. Patrullerande ungdomsarbete kan också utföras utanför Kervo i samarbete med andra kommuner. Det patrullerande ungdomsarbetet betonas till veckoslut, helgdagsaftnar och viktiga dagar för unga, till exempel skolavslutningar.

Det patrullerande ungdomsarbetes tidtabell

  • Tis 17–21 på sommaren
  • Ons kl. 17.00–21.00
  • Tor kl. 17.00–21.00
  • Fre kl. 17.00–23.00
  • Lör kl. 17.00–22.00