Läger

Kervo stad ordnar läger för barn i åldern 7–12 år

  • På Kesärinne lägercenter
  • På ungdomskaféet Tunneli
  • Keinukallio idrottspark.

Kervo stad kan bevilja hobbysedlar för lägeravgifter till barn i Kervo. Mer information om varje år läger finns på finskspråkiga sidorna.