Keravan lukio

Välkommen till gymnasiet i Kervo! Keravan lukio är en läroanstalt på andra stadiet som aktivt utvecklar sin verksamhet och där elever och personal trivs. Vi arbetar tillsammans för att uppnå överenskomna mål. Gymnasiets vision är att vara en föregångare inom lärande i mellersta Nyland.