Kervo station. Vinterlandskap.

Staden och beslutsfattande

Ledningen av staden delas in i den politiska och den professionella ledningen. Den högsta ledningen består av fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören.