Fullmäktigeseminarium Anne Karjalainen

Beslutsfattande

Stadens ledarskap delas i politiskt och professionellt ledarskap. Det högsta ledarskapet består av fullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören.