Mies suorittamassa maanmittausta.

Börja använda geodata- och kartmaterial

Stadens karttjänst är tillgänglig för invånare och företag. Geodata och kartor kan beställas elektroniskt och i tryck. Dessutom utför stadens terrängmätningstjänster mätningar relaterade till myndighetsverksamhet, som markering av byggplatser och mätningar relaterade till stadens egen byggverksamhet.