Kartor och material

Bekanta dig kartmaterial som produceras och administreras av staden och som kan beställas i både elektronisk och tryckt form.

Staden producerar och administrerar olika digitala geodatamaterial, som baskartan, den aktuella detaljplanen och punktmolnsdata. Kart- och geodatamaterial finns tillgängliga antingen som traditionella papperskartor eller i de vanligaste filformaten för digital användning.

Guidekartor säljs på Sampola kundtjänst. Kartmaterial beställs med en elektronisk blankett.

Beställ annat material: mittauspalvelut@kerava.fi