Kartat ja aineistot

Tutustu kaupungin tuottamiin ja ylläpitämiin kartta-aineistoihin, jotka ovat tilattavissa sekä sähköisinä että painettuina.

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia digitaalisia paikkatietoaineistoja, kuten kantakarttaa, ajantasa-asemakaavaa ja pistepilviaineistoa. Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä varten.

Kartta-aineistoja tilataan sähköisellä lomakkeella. Opaskarttoja myydään Sampolan asiointipisteellä. Johtokartat ja liitoslausunnot antaa Vesihuolto.

Tiedote 4.7.2024: Karttatilauksissa voi esiintyä viiveitä heinä- ja elokuun aikana henkilöstön kesälomien vuoksi. Aikaväleinä 16.-21.7. ja 30.7.-12.8. emme toimita lainkaan karttatuotteita.

Tilaa muita aineistoja sähköpostitse: mittauspalvelut@kerava.fi

Tilattavat kartta-aineistot

Kaupungilta voi tilata karttoja erilaisiin käyttötarpeisiin. Alta löydät listattuna yleisimmät kartta- ja aineistotuotteemme, jotka voit tilata sähköisellä lomakkeella. Keravan kaupungilta tilattavat kartta-aineistot ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

 • Suunnittelukarttapaketti sisältää rakentamisen suunnitteluun tarvittavat ja tukevat aineistot:

  • Kantakartta
  • Kaavaote asemakaavasta
  • Pistepilviaineisto (maa- ja tiealueiden korkeuspisteet, kevät 2021)

  Kaikki aineistot lähetetään dwg-aineistona, poikkeuksena vanhemmat kaavat, joista ei ole dwg-tiedostoa saatavilla. Näissä tapauksissa tilaajalle lähetetään automaattisesti kaavaote pdf-tiedostomuodossa.

  Aineistojen tarkemmat kuvaukset ovat omien otsikoiden alla.

 • Kantakarttaa käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Kantakartta sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa on näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot (korkeuskäyrät ja -pisteet vuodesta 2012 eteenpäin, ajantasaisemmat korkeustiedot tilattavissa pistepilviaineistona)

  Kantakartta lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla.

 • Kaavaote sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Kaavaotetta käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua.

  Asemakaavaote lähetetään dwg-tiedostomuodossa. Kaavamääräykset tulevat mukana dwg-tiedostossa tai erillisenä pdf-tiedostona.

  Vanhemmista kaavoista ei ole dwg-tiedostoa saatavilla ja näissä tapauksissa tilaajalle lähetetään automaattisesti kaavaote pdf-tiedostomuodossa.

 • Kaavaote sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Kaavaotetta käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Kaavaote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.

  Kuva kaavaotteesta
 • Pistepilviaineisto sisältää maa- ja tiealueiden korkeustiedot. Korkeustietoja voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona.

  Keravalla on keväällä 2021 toteutettu laserkeilaus, joka sisältää luokitellun pistepilviaineiston 31 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.026.

  Lähetettävän aineiston pistepilviluokat:

  2 – Maanpinta
  11 – Tiealueet

  Erikseen pyydettäessä saatavilla seuraavat pistepilviluokat:

  1 – Default
  3 – Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta
  4 – Keskik. kasvillisuus 0,20 – 2,00 m
  5 – Korkea kasvillisuus >2,00 m
  6 – Rakennus
  7 – Virheelliset matalat pisteet
  8 – Mallin avainpisteet, model-key-points
  9 – Vesialueet
  12 – Peittoalueet
  17 – Silta-alueet

  Aineiston formaatti DWG, voidaan toimittaa myös las-tiedostoina pyydettäessä.

  Kuva pistepilviaineistosta
 • Pohjakartanote sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa on näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot.

  Pohjakartanote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.

  Otos pohjakartasta
 • Naapuritiedot sisältävät ilmoitetun kiinteistön naapurikiinteistöjen omistajien tai vuokralaisten nimet ja osoitteet. Naapureiksi lasketaan rajanaapurit, vastapäiset ja vinottaiset joiden kanssa rajapyykit ovat kohdakkain.

  Naapuritiedot voivat vanhentua nopeasti ja rakennuslupien yhteydessä naapuritiedot suositellaan hakemaan Lupapisteestä hankkeen sivulta. Lupahakemuksessa voi pyytää naapurilistaa hankkeen keskusteluosiossa tai valita että kaupunki hoitaa naapurien kuulemisen.

  Kuva naapuritiedot-kartta-aineistosta
 • Kiintopisteet

  Tasokiintopisteiden ja korkeuskiintopisteiden koordinaatteja on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta maastomittaus@kerava.fi. Osa kiintopisteistä on nähtävillä kaupungin karttapalvelussa kartta.kerava.fi. Kiintopisteet ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

  Rajamerkit

  Tonttien rajamerkkien koordinaatit on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi. Tilojen rajamerkit tilataan Maanmittauslaitokselta. Rajamerkit ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25.

 • Tuusulan, Järvenpään ja Keravan yhteinen paperinen opaskartta on myynnissä Sampolan palvelupisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7.

  Opaskartta on vuosimallia 2021, mittakaava 1:20 000. Hinta 13,70 euroa kappaleelta, (sisältää arvonlisäveron).

  Opaskartta 2021

Aineistojen toimittaminen ja hinnat

Aineisto on hinnoiteltu koon ja toimitusmuodon mukaan. Aineistot toimitetaan sähköpostilla pdf-tiedostona tai paperisena. Numeerista aineistoa ylläpidetään ETRS-GK25- ja N2000-koordinaatistossa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuutoksista sovitaan ja laskutetaan erikseen.

 • Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

  Kaavan pohjakartta rajamitoilla ja pinta-aloilla, ajantasa-asemakaava, kaavaote ja määräykset

  PDF-tiedosto

  • A4: 15 euroa
  • A3: 18 euroa
  • A2. 21 euroa
  • A1: 28 euroa
  • A0: 36 euroa

  Paperinen kartta

  • A4: 16 euroa
  • A3: 20 euroa
  • A2: 23 euroa
  • A1: 30 euroa
  • A0: 38 euroa

  Paperinen opaskartta tai virastokartta

  • A4, A3 ja A2: 30 euroa
  • A1 ja A0: 50 euroa

  Naapuriselvitykset

  Erilliset naapuriselvitykset 10 euroa per naapuri (sisältää arvonlisäveron).

  Kiintopisteet ja rajamerkit

  Pisteselityskortit ja rajamerkkien koordinaatit veloituksetta.

 • Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Yli 40 hehtaarin aineistojen hinnat neuvotellaan tilaajan kanssa erikseen.

  Vektoriaineisto

  Käyttöoikeuskorvaus määritellään hehtaarikoon mukaan. Vähimmäisveloitus on neljän hehtaarinkokoisen alueen mukaan.

  Suunnittelupaketti

  Mikäli kaavaotetta ei voida lähettää dwg-tiedostona, tuotteen loppusummasta vähennetään 30 euroa.

  • Pienempi kuin neljä hehtaaria: 160 euroa
  • 4–10 hehtaaria: 400 euroa
  • 11–25 hehtaaria: 700 euroa

  Kantakartta (DWG)

  • Pienempi kuin neljä hehtaaria: 100 euroa
  • 4–10 hehtaaria: 150 euroa
  • 11–25 hehtaaria: 200 euroa
  • 26–40 hehtaaria: 350 euroa

  Asemakaava

  • Pienempi kuin neljä hehtaaria: 50 euroa
  • 4–10 hehtaaria: 70 euroa
  • 11–25 hehtaaria: 100 euroa

  Suurempien hehtaarimäärien hinnat sovitaan erikseen.

  Koko kaupungin kattavista aineistoista (koko tietosisältö) käyttöoikeuskorvaukset ovat:

  • Kantakartta: 12 400 euroa
  • Virastokartta: 5332 euroa
  • Opaskartta: 6744 euroa

  Luokiteltu pistepilviaineisto ja korkeuskäyrät

  Käyttöoikeuskorvaus määritellään hehtaarikoon mukaan. Vähimmäisveloitus on yksi hehtaari ja sen jälkeen alkavien hehtaareiden mukaan.

  • Pistepilviaineisto: 25 euroa hehtaarilta
  • RGP-värjätty pistepilviaineisto: 35 euroa hehtaarilta
  • Korkeuskäyrät 20 cm: 13 euroa hehtaarilta
  • Koko Keravan pistepilviaineisto tai 20 cm korkeuskäyrät: 30 000 euroa
 • Ortoilmakuvat 5 cm pikselikoolla:

  • Aineistomaksu 5 euroa hehtaarilta (sisältää arvonlisäveron).
  • Vähimmäisveloitus on yksi hehtaari ja sen jälkeen alkavien hehtaareiden mukaan.

  Viistokuvat (jpg):

  • Aineistomaksu 15 euroa kappaleelta (sisältää arvonlisäveron).
  • Kuvat 10 300 kertaa 7 700 -kokoisena.
 • Numeerista aineistoa koskevat seuraavat vastuut:

  • Kaupunki luovuttaa aineiston siinä muodossa kuin tilauksessa on määritelty ja sellaisena kuin se paikkatietokannassa on.
  • Kaupunki ei vastaa aineiston käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä eikä aineiston täydellisyydestä.
  • Kaupunki sitoutuu tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan aineistossa olevat kaupungin tietoon tulleet virheelliset tiedot aineiston normaalin ajantasaistuksen yhteydessä.
  • Kaupunki ei vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista tilaajalle tai kolmansille osapuolille.
 • Julkaisulupa

  Kartan ja aineistojen julkaiseminen painotuotteena tai niiden käyttäminen internetissä edellyttää tekijänoikeuslain mukaista julkaisulupaa. Julkaisulupa haetaan sähköpostitse osoitteesta mittauspalvelu@kerava.fi. Julkaisuluvan myöntää paikkatietojohtaja.

  Julkaisulupaa ei tarvita karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin.

  Tekijänoikeudet

  Julkaisuluvan hakemisen lisäksi kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla julkaistavaan karttaan tulee aina liittää tekijänoikeudet osoittava merkintä: ©Keravan kaupunki, paikkatietopalvelut 20xx (julkaisuluvan vuosi).

  Aineiston maksimi käyttöaika on kolme vuotta.

  Kartankäyttökorvaus

  Graafisena tai numeerisena luovutetun aineiston käytöstä graafisissa julkaisuissa peritään aineiston hinnan lisäksi kartankäyttökorvaus.

  Kartankäyttökorvaukseen sisältyy:

  • Tilatun aineiston koostaminen (sisältää irrotuskustannukset, formaattimuunnokset ja tiedonsiirtokustannukset): 50 euroa (sis. alv).
  • Julkaisuhinta: määräytyy painosmäärän ja aineison koon perusteella.
  Painos-
  määrä
  Hinta (sisältää arvonlisäveron)
  50-1009 euroa
  101-
  1 000
  13 euroa
  1 001-
  2 500
  18 euroa
  2 501-
  5 000
  22 euroa
  5 001-
  10 000
  26 euroa
  yli 10 00036 euroa

Ota yhteyttä

Muut paikkatietoihin liittyvät tietopyynnöt