Kartat ja aineistot

Tutustu kaupungin tuottamiin ja ylläpitämiin kartta-aineistoihin, jotka ovat tilattavissa sekä sähköisinä että painettuina.

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia digitaalisia paikkatietoaineistoja, kuten kantakarttaa, ajantasa-asemakaavaa ja pistepilviaineistoa. Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä varten.

Opaskarttoja myydään Sampolan asiointipisteellä. Kartta-aineistoja tilataan sähköisellä lomakkeella.

Tilaa muita aineistoja sähköpostitse: mittauspalvelut@kerava.fi

Tilattavat kartta-aineistot

Kaupungilta voi tilata karttoja erilaisiin käyttötarpeisiin. Alta löydät listattuna yleisimmät kartta- ja aineistotuotteemme, jotka voit tilata sähköisellä lomakkeella. Keravan kaupungilta tilattavat kartta-aineistot ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

 • Kantakarttaa käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Kantakartta sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa on näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot.

  Kantakartta lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla.

 • Kaavaote sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Kaavaotetta käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Kaavaote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.

  Kuva kaavaotteesta
 • Pohjakartanote sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa on näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot.

  Pohjakartanote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.

  Kuva pohjakartasta
 • Naapuritiedot sisältävät ilmoitetun kiinteistön naapurikiinteistöjen omistajien tai vuokralaisten nimet ja osoitteet. Naapureiksi lasketaan rajanaapurit, vastapäiset ja vinottaiset joiden kanssa rajapyykit ovat kohdakkain.

  Naapuritiedot voivat vanhentua nopeasti ja rakennuslupien yhteydessä naapuritiedot suositellaan hakemaan Lupapisteestä hankkeen sivulta. Lupahakemuksessa voi pyytää naapurilistaa hankkeen keskusteluosiossa tai valita että kaupunki hoitaa naapurien kuulemisen.

  Kuva naapuritiedot-kartta-aineistosta
 • Pistepilviaineistoa voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona.

  Keravalla on keväällä 2021 toteutettu laserkeilaus, joka sisältää luokitellun pistepilviaineiston 31 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.026.

  Lähetettävän aineiston pistepilviluokat:

  2 – Maanpinta
  11 – Tiealueet

  Erikseen pyydettäessä saatavilla seuraavat pistepilviluokat:

  1 – Default
  3 – Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta
  4 – Keskik. kasvillisuus 0,20 – 2,00 m
  5 – Korkea kasvillisuus >2,00 m
  6 – Rakennus
  7 – Virheelliset matalat pisteet
  8 – Mallin avainpisteet, model-key-points
  9 – Vesialueet
  12 – Peittoalueet
  17 – Silta-alueet

  Aineiston formaatti DWG, voidaan toimittaa myös las-tiedostoina pyydettäessä.

  Kuva pistepilviaineistosta
 • Kiintopisteet

  Tasokiintopisteiden ja korkeuskiintopisteiden koordinaatteja on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta maastomittaus@kerava.fi. Osa kiintopisteistä on nähtävillä kaupungin karttapalvelussa kartta.kerava.fi. Kiintopisteet ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

  Rajamerkit

  Tonttien rajamerkkien koordinaatit on tilattavissa veloituksetta sähköpostiosoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi. Tilojen rajamerkit tilataan Maanmittauslaitokselta. Rajamerkit ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25.

 • Tuusulan, Järvenpään ja Keravan yhteinen paperinen opaskartta on myynnissä Sampolan palvelupisteessä, Kultasepänkatu 7.

  Opaskartta on vuosimallia 2021, mittakaava 1:20 000. Hinta 13,70 € kappaleelta, (sis. alv).

  Opaskartta 2021

Aineistojen toimittaminen ja hinnat

Aineistot toimitetaan sähköpostilla tai paperisena. Numeerista aineistoa ylläpidetään ETRS-GK25- ja N2000-koordinaatistossa. Koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmämuutoksista sovitaan ja laskutetaan erikseen.

 • Kaavan pohjakartta rajamitoilla ja pinta-aloilla, ajantasa-asemakaava, kaavaote ja määräykset:

   A4A3A2A1A0
  PDF
  (sis.alv)
  15 €18 €21 €28 €36 €
  Paperi
  (sis.alv)
  16 €20 €23 €30 €38 €

  Opaskartta, virastokartta:

   A4A3A2A1A0
  Paperi
  (sis.alv)
  30 €30 €30 €50 €50 €

  Naapuriselvitykset:

  Erilliset naapuriselvitykset 10 € per naapuri (sis. alv)

  Kiintopisteet ja rajamerkit:

  Pisteselityskortit ja rajamerkkien koordinaatit veloituksetta.

 • Vektoriaineisto:

   < 4 ha4-10 ha11-25 ha26-40 ha> 40 ha
  Vektori-
  aineisto
  (sis. alv)
  100 €150 €200 €350 €Hinta
  neuvotellaan
  erikseen

  Koko kaupungin kattavista aineistoista (koko tietosisältö) käyttöoikeuskorvaukset ovat:

  • Kantakartta: 12 400 € (sis. alv).
  • Virastokartta: 5332 € (sis. alv).
  • Opaskartta: 6744 € (sis. alv).

  Luokiteltu pistepilviaineisto ja korkeuskäyrät:

  Käyttöoikeuskorvaus määritellään hehtaarikoon mukaan. Vähimmäisveloitus on yksi hehtaari ja sen jälkeen alkavien hehtaareiden mukaan.

  • Pistepilviaineisto: 25 € hehtaarilta (sis. alv).
  • RGP-värjätty pistepilviaineisto: 35 € hehtaarilta (sis. alv).
  • Korkeuskäyrät 20 cm: 13 € hehtaarilta (sis. alv).
  • Koko Keravan pistepilviaineisto tai 20 cm korkeuskäyrät: 30 000 € (sis. alv).
 • Ortoilmakuvat 5 cm pikselikoolla:

  • Aineistomaksu 5 € hehtaarilta (sis. alv).
  • Vähimmäisveloitus on yksi hehtaari ja sen jälkeen alkavien hehtaareiden mukaan.

  Viistokuvat (jpg):

  • Aineistomaksu 15 € kappaleelta (sis. alv).
  • Kuvat 10 300 x 7 700 kokoisena.
 • Numeerista aineistoa koskevat seuraavat vastuut:

  • Kaupunki luovuttaa aineiston siinä muodossa kuin tilauksessa on määritelty ja sellaisena kuin se paikkatietokannassa on.
  • Kaupunki ei vastaa aineiston käytettävyydestä tilaajan tietojärjestelmissä eikä aineiston täydellisyydestä.
  • Kaupunki sitoutuu tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan aineistossa olevat kaupungin tietoon tulleet virheelliset tiedot aineiston normaalin ajantasaistuksen yhteydessä.
  • Kaupunki ei vastaa mahdollisen virheellisen tiedon aiheuttamista vahingoista tilaajalle tai kolmansille osapuolille.
 • Julkaisulupa

  Kartan ja aineistojen julkaiseminen painotuotteena tai niiden käyttäminen internetissä edellyttää tekijänoikeuslain mukaista julkaisulupaa. Julkaisulupa haetaan sähköpostitse osoitteesta mittauspalvelu@kerava.fi. Julkaisuluvan myöntää paikkatietojohtaja.

  Julkaisulupaa ei tarvita karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin.

  Tekijänoikeudet

  Julkaisuluvan hakemisen lisäksi kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla julkaistavaan karttaan tulee aina liittää tekijänoikeudet osoittava merkintä: ©Keravan kaupunki, paikkatietopalvelut 20xx (julkaisuluvan vuosi).

  Aineiston maksimi käyttöaika on kolme vuotta.

  Kartankäyttökorvaus

  Graafisena tai numeerisena luovutetun aineiston käytöstä graafisissa julkaisuissa peritään aineiston hinnan lisäksi kartankäyttökorvaus.

  Kartankäyttökorvaukseen sisältyy:

  • Tilatun aineiston koostaminen (sisältää irrotuskustannukset, formaattimuunnokset ja tiedonsiirtokustannukset): 50 € (sis. alv).
  • Julkaisuhinta: määräytyy painosmäärän ja aineison koon perusteella.
  Painos-
  määrä
  50-100101-
  1 000
  1 001-
  2 500
  2 501-
  5 000
  5 001-
  10 000
  yli 10 000
  Hinta
  (sis. alv)
  9 €13 €18 €22 €26 €36 €

Ota yhteyttä

Muut paikkatietoihin liittyvät tietopyynnöt