Mittauspalvelut

​Kaupungin tarjoaa mittauspalveluita rakentamista varten sekä yksityisille rakentajille että kaupungin omille yksiköille.

Kaupungin tarjoamiin mittauspalveluihin kuuluvat rakennuspaikan merkitseminen, rakennuksen sijaintikatselmukset, rajannäytöt ja asemakaava-alueella tontin lohkomisen maastotyöt. Kartoitukset suoritetaan GNSS-laitteilla ja takymetrilla. Lisäksi kaupunki tekee kartoituksia myös dronella.

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennusvalvonta vaatii osana uudisrakentamista yleensä rakennuksen paikan sijainnin ja korkeusaseman merkinnän. Merkkauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetystä rakennusluvasta ja sitä haetaan Lupapiste-palvelusta rakennushankkeen sivuilta.

Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintätyö tilataan rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Ennen tarkkaa rakennuspaikan merkintää, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen ja pohjan kaivuun sekä sorastuksen.

Normaali pientalon merkintäprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa:

  • Tontille tai sen läheisyyteen tuodaan vaaittu korko
  • Rakennusten kulmat merkitään GPS laitteella tarkkuudella +- 5 cm

  Rakentaja voi samalla pyytää myös rajannäytön. Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä kaupunki tarjoaa lisäpalveluna rajannäytöt puoleen hintaan.

  • Rakennusten kulmat merkitään uudestaan tarkasti (alle 1 cm) sorapetiin iskettäviin puupaaluihin
  • Linjat voidaan merkitä vaihtoehtoisesti linjapukkeihin, mikäli tilaaja on sellaiset rakentanut

  Jos rakentajalla on käytössä oma ammattitaitoinen mittaaja sekä takymetrikalusto rakennusprojektiin, voidaan rakennuspaikan merkintä suorittaa luovuttamalla lähtöpistetiedot ja rakennuksen koordinaatit rakentajan mittaajalle. Tätä menetelmää käytetään lähinnä suurimmilla rakennustyömailla.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen sijaintikatselmus tilataan rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset. Katselmus tallennetaan kaupungin järjestelmään osaksi kyseisen rakennuksen rakennuslupaa. Sijaintikatselmus haetaan Lupapiste-palvelusta rakennushankkeen sivuilta.

Rajannäyttö

Rajannäyttö on epävirallinen rajankäyntitoimitus, jossa mittaustoimenpiteellä osoitetaan asemakaava-alueella kiinteistörekisterin mukaisen rajamerkin sijainti maastossa.

Rakennuspaikan merkitsemisen yhteydessä tapahtuva rajannäyttö haetaan Lupapiste-palvelusta rakennushankkeen sivuilta. Muut rajannäytöt haetaan erillisellä verkkolomakkeella.

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti muodostetaan pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksella.

Kaupunki vastaa tontin lohkomisesta ja siihen liittyvistä maastotöistä asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueiden ulkopuolella tontin lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos.

Mittauspalveluiden hinnasto

 • Rakennusluvan yhteydessä

  Rakennuspaikan merkintä ja sen yhteydessä vietävä korko sisältyy rakennusluvan hintaan.

  Rakennuspaikan uudelleenmerkitsemisestä tai myöhemmin tilattavista lisäpisteistä veloitetaan erikseen.

  Hinnasto määräytyy rakennettavan rakennuksen koon, rakennustyypin ja käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron.

  1. Enintään kaksiasuntoinen pientalo tai loma-asunto sekä yli 60 m2 kokoinen talousrakennus

  • omakotitalo ja paritalo: 500 € (sisältää 4 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl
  • rivitalo, kerrostalo, teollisuus- ja liikerakennus: 700 € (sisältää 4 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl
  • omakotitalon ja paritalon laajennus: 200 € (sisältää 2 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl
  • rivitalon, kerrostalon tai teollisuus- ja liikerakennuksen laajennus: 400 € (sisältää 2 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl

  2. Asuintarkoitukseen liittyvä enintään 60 m2,  varasto- tai talousrakennus tai olemassa oleva varasto- tai talousrakennuksen laajentaminen 60 m2 asti sekä rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertainen tai vähäinen rakennus tai rakennelma

  • 350 € (sisältää 4 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl

  3. Muut rakennusluvan tarvitsevat rakennukset

  • 350 € (sisältää 4 pistettä), lisäpiste 100 €/kpl

  Rakennuspaikan uudelleen merkintä

  • yllä olevien kohtien 1-3 hinnaston mukaisesti

  Erillinen korkeusaseman merkitsemisen

  • 85 €/piste, lisäpiste 40 €/kpl
 • Rakennusluvan mukaisen rakennuksen sijaintikatselmuksen hinta sisältyy rakennustyön valvonnan yhteydessä tehtävän rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitsemisen hintaan.

   

  Maalämpökaivon sijaintikatselmus

  • Rakennusluvasta erillinen maalämpökaivon sijaintikatselmus 60 €/kaivo
 • Rajannäyttö sisältää tilattujen rajamerkkien osoituksen. Lisäpyynnöstä voidaan merkitä myös rajalinja, josta laskutetaan henkilötyökorvauksen mukaan.

  • ensimmäinen rajamerkki 110 €
  • jokainen seuraava rajamerkki 60 €
  • rajalinjan merkintä 80 €/henkilötyötunti

  Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä tapahtuvasta rajannäytöstä ja rajalinjan merkinnästä veloitetaan puolet edellä mainituista hinnoista.

 • Maastotöiden henkilötyökorvaus

  Sisältää henkilötyökorvauksen, mittauskaluston korvauksen ja autonkäyttökorvauksen

  • 80 €/h/henkilö

Ota yhteyttä