Mättjänster

Staden erbjuder mättjänster för byggande till både privata byggare och stadens egna enheter.

Till de mättjänster som staden erbjuder hör markering av byggplatser, platssyner för byggnader, råvisningar och inom detaljplaneområdet terrängarbeten för avstyckning av tomt. Kartläggningar utförs med hjälp av GNSS-enheter och en takymeter. Staden utför också kartläggningar med hjälp av drönare.