För företagare

Läs mer om Kervo stads näringstjänster på vår finskspråkiga webbplats: Stöd för företagare.

Företagsrådgivning som stöd för företagare

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab (Keuke) erbjuder högklassig, kostnadsfri företagsrådgivning till företagare och blivande företagare.

Ska du starta ett företag? Har du en idé eller till och med redan en affärsplan? Hos Keuke får du expertråd och sparring. Du kan komma och prata med våra experter även om du bara har en tanke eller en början till en idé. Keuke erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som överväger egen företagsverksamhet i frågor som gäller utredning av ärenden antingen i ett nytt företag som ska grundas eller alternativt i ett företag som ska fortsätta. Gå till Keukes webbplats.