För arbetssökande

Söker du jobb? Kervo stad erbjuder tillsammans med sina samarbetspartner tjänster som hjälper dig att hitta ett nytt arbete eller yrke. Utbudet av tjänster varierar något beroende på om du är över eller under 30 år. En del av tjänsterna är särskilt riktade mot personer med invandrarbakgrund.

Bekanta dig med tjänsterna på vår finskspråkiga webbplats:

Du hittar allmän information om till exempel att anmäla sig som arbetssökande, utkomstskydd för arbetslösa och riksomfattande arbetssökningstjänster på webbplatsen Jobbmarknaden som drivs av arbets- och näringsbyrån (TE-byrån): Gå till Jobbmarknaden.

Arbete med läroavtal

Ett sätt att skaffa ett nytt arbete eller yrke är genom läroavtalsutbildning. Läroavtal betyder att du utbildar dig för ett yrke på en arbetsplats. Du kan komplettera dina studier med teoristudier vid en läroanstalt. Läs mer om läroavtalsutbildning och andra alternativ för lärande i arbetet på Jobbmarknaden.

För dig som vill bli företagare

Du kan också sysselsätta dig själv, till exempel genom att starta ett eget företag. Du hittar information om olika sätt och alternativ för att sysselsätta dig själv både på Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) webbplats och på Jobbmarknaden.

keuke.fi

Företagare (Jobbmarknaden)

Kommunförsök med sysselsättning

Tillsammans med Vanda stad deltar Kervo stad i kommunförsöket med sysselsättning som inleddes 1.3.2021 och avslutas 31.6.2024.

Under försöket överförs vissa uppgifter från de statliga arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) till kommunen. En del av arbets- och näringstjänsternas kunder blir kunder hos kommunförsöket, dvs. de använder i huvudsak sysselsättningstjänsterna i sin hemkommun. En kunder fortsätter som kunder hos Nylands arbets- och näringsbyrå.

Läs mer om kommunförsöket med sysselsättning på Jobbmarknaden

Katso myös

Keravan kaupungin avoimet työpaikat

Kaupungilla on vuosittain avoinna kymmenittäin erilaisia työmahdollisuuksia eri alojen ammattilaisille ja uransa alussa oleville.

Työmarkkinatori

Työmarkkinatori on verkkopalvelu, josta löydät kaikki valtakunnalliset työ- ja elinkeinopalvelut sekä monipuolista tietoa työnhausta ja työelämästä.