Tukea yrittäjälle

Keravan kaupungin elinkeinopalvelujen tavoitteena on luoda yritystoiminnalle monipuoliset toimintaedellytykset, kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Elinkeinopalvelut toteuttaa myös erilaisia kehittämishankkeita ja tapahtumia yritystoiminnan hyväksi Keravalla.

Palvelulupaus yrityksille – vastaukset vuorokaudessa

Elinkeinopalvelut tarjoaa avun yrittäjille tila- ja tonttikysymyksissä, rekrytoinnin haasteissa ja vaikkapa vihreän siirtymän kysymyksissä.

Kaupungin palvelut tarjotaan yrityksille yhden luukun -periaatteella siten, että elinkeinojohtaja on yritysten tavoitettavissa nopeasti. Elinkeinojohtajan kautta kaupungin muut palvelut ovat yritysten saatavilla ilman puhelimessa jonottamista ja vastauksen odottamista yleisistä sähköpostiosoitteista. Palvelulupauksena on, että yritysten kysymyksiin vastataan arkipäivinä 24 tunnin kuluessa.

Täsmärekryt – esimerkki ketteryydestä

Ketterä pieni kaupunki Kerava voi muokata yrityksille tarjottavat palvelut jokaisen yrityksen tarpeiden mukaisesti. Esimerkkinä ketterästä toiminnasta on yksittäisen yrityksen tarpeisiin muokattavat täsmärekrytapahtumat, joissa rekrytoiva yritys ja työnhakijat kohtaavat. Tapahtumassa myös Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan henkilöstö voi tarpeen mukaan kertoa rekrytoitavan alan oppisopimus- ja muista koulutuksista sekä työllisyyspalvelut palkkaukseen saatavista tuista.

Yrityksen apuna ovat myös Keuke ja Keuda

Yritysneuvonnan yrityksen koko eliniän ajalta tarjoaa Keravalla toimiva Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuke. Keuken palveluista yrittäjille lisää sivulla: Yritysneuvonta yrityksen tukena.

Yrittäjän ja yrityksen henkilökunnan osaamistarpeisiin löytyy ratkaisu Keravalla ja Järvenpäässä toimivasta Keudasta, jossa 84 tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi voidaan räätälöidä yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin koulutuksia, oppisopimus- ja koulutussopimuksia. Lue lisää Keudan koulutustarjonnasta Keudan verkkosivuilta.

Myös Keuken ja Keudan erityisosaamiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset voivat olla ensin yhteydessä kaupungin elinkeinopalveluihin, minkä jälkeen voidaan yhdessä etsiä mutkattominta ratkaisua yrityksen tarpeisiin.

Elinkeino-ohjelma paaluttaa palvelut yrityksille

Elinkeinopalveluiden tarkoituksena on jatkossakin pystyä vastaamaan yritysten moninaisiin tarpeisiin ja olla luottamuksen arvoinen. Tätä varten kaupunki on päivittänyt elinkeino-ohjelman yhteistyössä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteena oli koota yrityselämän toimintaedellytysten parantamiseksi yhteiset tavoitteet ja laatia konkreettiset toimintatavat, joihin kaupungin viranhaltijat ja poliittinen johto sitoutuvat.

Tahtotilamme:

  • Prosessimme mahdollistavat uusien ja nykyisten yritysten kasvun ja kehittymisen.
  • Yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä on säännöllistä ja mutkatonta.
  • Keravalaiset yrittäjät ovat mukana kaupungin palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.
  • Keravalla on parasta yrittää nyt ja tulevaisuudessa!

Elinkeinopalvelut ovat yrittäjän tukena – ota yhteyttä

Elinkeinopalveluiden johtaminen, yritysyhteistyö, yritystonttien myynti ja muut sijoittautumis- ja asettautumispalvelut.

Tietovarannot, tilastointi, tiedolla johtaminen ja strategian toimeenpano.

Yritysyhteistyö ja tapahtumat.