Keravan kaupungille kultainen Yrittäjälippu

Uudenmaan Yrittäjät on myöntänyt Keravan kaupungille kultaisen Yrittäjälipun. Nyt ensimmäistä kertaa jaetulla Yrittäjälipulla kunta osoittaa olevansa hyvä paikka yrittää. Yrittäjälippu mittaa kunnan yritysmyönteisyyttä neljässä teemassa: elinkeinopolitiikassa, yhteydenpidossa, hankinnoissa ja yrittäjäystävällisyydessä.

Uudenmaan Yrittäjien myöntämää Yrittäjälippua haettiin itsearvioinnin kautta yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Yrittäjälipun sai 15 kuntaa; kultaisia Yrittäjälippuja myönnettiin seitsemän, hopeisia viisi ja pronssisia kolme. Liput ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan.

Yrittäjälipun kriteerit julkistettiin noin vuosi sitten. Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Ahtiainen kertoo, että Yrittäjälippu on kuntien käyttöön luotu kilpailukyvyn indikaattori, jolla kunta voi osoittaa puolueettoman tarkastelun kautta arvioidun yrittäjämyönteisyytensä.

– Yrittäjälippu on sekä tunnustus että kehittämistyökalu, joka ohjaa keskittymään strategisesti oikeisiin toimenpiteisiin yrittäjäystävällisen toimintaympäristön aikaansaamisessa, Ahtiainen sanoo.

Yhdessä olemme enemmän!

Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ja elinkeinojohtaja Ippa Hertzberg iloitsevat kaupungille myönnetystä kultaisesta Yrittäjälipusta.

– Näen, että kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointi on vahvasti sidoksissa yritysten menestymiseen, Rontu sanoo. – Elinkeino-ohjelmaa päivittäessämme otimme lähtökohdaksi Yrittäjälipun painopisteet, joiden pohjalta työstimme tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet yhteistyössä Keravan Yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Keravan uusi elinkeino-ohjelma toteuttaa kaupunkistrategista tavoitettamme olla Uudenmaan yrittäjäystävällisin kunta, Rontu jatkaa.

– Keravalla on tehty erittäin hyvää yhteistyötä yrittäjien kanssa ja systemaattinen työ keravalaisen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi jatkuu. Tahtotilamme on, että Keravalla on parasta yrittää nyt ja tulevaisuudessa, painottaa myös Keravan elinkeinojohtajana elokuussa aloittanut Hertzberg.

Yrittäjien paikallisyhdistysten yksi tärkeimmistä tehtävistä on kirittää kuntia kehittämään yrittämisen edellytyksiä.

Keravan Yrittäjien puheenjohtaja Juha Wickman on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Keravan kaupungin kanssa.

– Keravan kaupungilla on aktiivinen asenne ja ymmärretään yrittäjyyden merkitys. Elinkeino-ohjelman uudistuksessa pääsimme prosessin eri vaiheissa tuomaan esille niitä asioita, jotka koemme tärkeäksi, ja on ollut hienoa nähdä, miten aitoa kiinnostus näkökulmiimme on ollut, Wickman kiittää.

Kultainen Yrittäjälippu luovutettiin Uudenmaan Yrittäjien Elinkeinoseminaarissa Järvenpäässä 19.10.2023. Kuvassa keskellä Keravan elinkeinojohtaja Ippa Hertzberg ympärillään Keravan Yrittäjien varapuheenjohtajat Annukka Sumkin (vas.) ja Minna Skog (oik.)

Yrittäjälipun saaneet kunnat

Kultainen Yrittäjälippu: Kerava, Hyvinkää, Järvenpää, Myrskylä, Mäntsälä, Sipoo, Siuntio
Hopeinen Yrittäjälippu: Kirkkonummi, Nurmijärvi, Porvoo, Pukkila, Tuusula
Pronssinen Yrittäjälippu: Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa

Yrittäjälipun kriteerit

Elinkeinopolitiikka

 1. Kunnassa on ajantasainen elinkeinopoliittinen ohjelma.
 2. Kunnassa on kuvatut ja sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit.
 3. Kunta tukee yrittäjien yhteisöllisyyttä hallitsemiensa tilojen kautta.
 4. Kunta panostaa yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämiseen. Inhouse-yhtiöt eivät vaikuta yksityiseen yritystoimintaan.

Yhteydenpito

 1. Kunnassa on toimiva elinkeinoryhmä tai -jaos, jossa yrittäjäjärjestö edustettuna.
 2. Kunnan ja yrittäjäyhdistyksen välillä on suunnitelmallista ja säännöllistä yhteydenpitoa ja tapaamisia.
 3. Kunnan ylin virkamies- ja luottamushenkilöjohto osallistuvat Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon seminaariin.
 4. Kunta tiedottaa yrityksiin vaikuttavia asioita aktiivisesti esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa.

Hankinnat

 1. Kunnassa kartoitetaan markkinat ennen hankintoja ja jaetaan hankinnat sellaisiin kokonaisuuksiin, joka mahdollistaa mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.
 2. Kunnassa on käytössä oleva, ajantasainen ja toimiva hankintapolitiikka.
 3. Kunnassa on käytössä sähköinen ajantasainen hankintakalenteri.
 4. Kunnan ostolaskut ovat julkisia.

Yritysmyönteisyys

 1. Kunnan päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin.
 2. Kunnassa tehdään yrittäjyyskasvatustyötä yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.
 3. Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.
 4. Kunnan saama Kuntabarometrin kokonaisarvosana on parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo.