Riktat ungdomsarbete

Riktat ungdomsarbete är ett arbete som syftar till att stödja barn, unga och deras familjer. I Kervo utförs arbetet till exempel i skolor, ungdomslokaler och fritidsanläggningar som är populära bland unga. Verksamheten omfattar bland annat patrullerande arbete, smågruppsaktiviteter och olika handledda aktiviteter som sker på skolorna.

Ungdomstjänsterna har ett nära samarbete med Navigatorn, Onnila, Kervos studerandevård, det uppsökande ungdomsarbetet, barnskyddet samt aktörer i andra kommuner och städer samt inom tredje sektorn.