Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä. Kohdennettu nuorisotyö on suunnitelmallista nuorten tukemista, yksilöinä tai ryhmänä, jota toteutetaan myös monialaisena yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa. Kohdennetun nuorisotyön kautta saadaan ja tuotetaan tietoa liittyen nuorten elinoloihin ja palveluntarpeisiin paikallisesti. Tavoitteena on tukea nuoren yksilöllistä kasvua sekä tukea nuoren yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Kohdennetun nuorisotyön menetelmiä Keravalla ovat:

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Ohjaamon, Onnilan, oppilas- ja opiskelijahuollon, sosiaalipalvelujen, lastensuojelun sekä muiden kuntien ja kaupunkien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.