ArcoKerava

ArcoKerava-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda turvallinen ja erityistarpeet huomioiva tila Keravan sateenkaareville nuorille ja tarjota heille säännöllistä toimintaa. ArcoKeravan nuoret kokoontuvat kirjaston Satusiivessä tiistaisin ja torstaisin klo 17–20.

ArcoKerava on turvallinen ja inklusiivinen tila keravalaisille nuorille, joka on luotu tukemaan sateenkaarevien nuorten hyvinvointia. Haluamme luoda yhteistyötilan, jossa jokainen voi osallistua osallistavamman ja sateenkaariystävällisemmän Keravan kehittämiseen.

Täällä voit

  • pitää hauskaa kavereiden kanssa pelaamalla lautapelejä ja käyttämällä kirjaston tabletteja
  • osallistua kuukausittaiseen kirjapiiriin
  • keskustella ja oppia sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja erilaisista mielenkiintoisista aiheista.

ArcoKerava-hankkeen tavoitteet

  • Sateenkaaritoiminnan koordinoinnista vastaavan henkilön palkkaaminen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on palkata henkilö tekemään tätä työtä osoittamalla kohdennetun sateenkaarevan nuorisotyön tarve Keravalla.
  • Luoda Keravalle sateenkaarinuorille kohdennettu turvallisempi tila ja järjestää sinne säännöllistä ohjattua ja kasvatuksellista toimintaa. Ohjatussa toiminnassa toimintaan kohdennetussa ja turvallisessa tilassa nuorten on mahdollista muun muassa jakaa omia kokemuksiaan, saada vahvistusta niille sekä hankkia ratkaisukeinoja erilaisten vaikeiden kokemusten käsittelyyn. Ryhmä tarjoaa myös tilan olla oma itsensä, koska moninaisuus on ryhmän perusoletus.
  • Sateenkaarinuorten alueellisen ja valtakunnallisen yhteistoiminnallisuuden lisääminen.
  • Saattaa nuorille tietoon sateenkaaritoiminnan laajuus ja tavoitettavuus sekä auttaa luomaan verkostoja yksilöllisistä tarpeista lähtien. Olla osana valtakunnallista verkostoa kehittämässä sateenkaarevaa nuorisotyötä.

Meillä on aina yksi nuorisotyöntekijä toteuttamassa toimintaa ja runsaasti vapaaehtoisia, jotka auttavat ArcoKeravan tapahtumien järjestämisessä.

Yhteystiedot:

ArcoKeravaa toteuttavat yhteistyössä Keravan kaupunginkirjasto, Keravan nuorisopalvelut ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Onnila.

Lähetä sähköpostia: arco@kerava.fi


Perhetoiminnan koordinaattori Hannele Siro, MLL Uudenmaan piiri, 044 3645302, hannele.siro@mll.fi