Nuorten rikollisuuden ennaltaehkäisy

JärKeNuoRi-hanke on Keravan ja Järvenpään nuorisopalveluiden yhteinen hanke, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten rikollisuutta ja väkivaltaa.

Lasten ja nuorten yleinen pahoinvointi sekä turvattomuuden tunne kaduilla ovat eräitä tämän hetken huolestuttavia ilmiöitä Keravan ja Järvenpään alueilla. Alaikäisten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt etenkin alle 15-vuotiaiden kohdalla. Hankkeessa tehtävän työn pyrkimyksenä on kehittää nuorisotyön toimintamalleja monipuolisen verkostoyhteistyön kautta, vastata huolestuttavaan tilanteeseen, vähentää väkivaltaa nuorten keskuudessa sekä ennaltaehkäistä jengiytymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 11–18-vuotiaat nuoret ja pääkohderyhmänä 5.–6.-luokkalaiset. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen kesto on vuoden 2023 syyskuusta vuoden 2024 syyskuuhun.

Hankkeen tavoitteet

 • Tunnistaa ja tavoittaa jengiytymisen ja rikollisuuden suhteen riskiryhmässä olevat nuoret sekä kehittää nuorten osallisuutta ja ennaltaehkäiseviä toimintoja.
 • Ohjata riskiryhmään kuuluviksi tunnistetut nuoret mielekkään tekemisen ja turvallisten aikuisten tarjoaman toiminnan pariin sekä lisätä heidän osallisuutensa ja yhteisöön kuulumisen kokemustaan.
 • Hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön keinoja sekä vahvistaa jo olemassa olevien palvelujen tavoittavuutta.
 • Kehittää yhteiskasvattamisen keinoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 • Edistää yhteisön nuorten osallisuutta ja juurtumista omaan yhteisöön positiivisella tavalla.
 • Edistää nuorten mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja vertaisryhmätoimintaa.
 • Lisätä nuorten osallisuutta ja dialogista vuorovaikutusta sekä tukea nuorten keskinäistä keskusteluilmapiiriä.
 • Lisätä tietoisuutta ryhmä- ja jengi-ilmiöistä nuorten, heidän huoltajiensa ja muiden läheisten sekä ammattilaisten keskuudessa.

Hankkeen toiminta

 • Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta
 • Erilaisten riski- ja haavoittuvuustekijöiden tunnistaminen
 • Monipuolinen verkostoyhteistyö ja yhteistyö muiden hankkeiden kanssa
 • Monialaisen yhteistyön vahvistaminen olemassa olevien palvelujen tavoitettavuuden suhteen
 • Katusovittelukoulutus ja sen sisältöjen hyödyntäminen
 • Monipuolinen nuorisotyön keinojen hyödyntäminen
 • Nuorten osallisuuden huomioiminen ja nuorten näkemysten esiin tuominen myös turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen vaikuttaviin tekijöihin liittyen
 • Alueen kehittäminen kasvuyhteisönä yhdessä nuorten ja eri yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi keskitetyn jalkautumisen, tapahtumien ja asukasiltojen avulla
 • Kokemusasiantuntijayhteistyö

Hanketyöntekijät

Keravan kaupungin hanketyöntekijöinä tässä hankkeessa työskentelevät Markus ja Cucu.

Keravan nuorisopalveluiden hanketyöntekijät Cucu ja Markus