Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön keravalaisten koulujen arkeen. Työ on pitkäjänteistä, monialaista ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana.

Koulunuorisotyöntekijä on kiireetön, matalan kynnyksen aikuinen, jonka vahvuutena on hyvinvoinnin vahvistaminen esimerkiksi kahdenkeskisillä keskusteluilla, pienryhmätoiminnalla, teemallisilla oppitunneilla ja ohjatulla välituntitoiminnalla.

Alakoulunuorisotyö

Keravalla tehdään alakoulunuorisotyötä kuudella eri alakoululla. Työntekijöinä toimivat sekä hankkeen työntekijät että alueellisen nuorisotyön ammattilaiset. Kohderyhmänä ovat 4.-6.-luokkalaiset sekä yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa olevat nuoret.

 • Ahjon koulu

  • Maanantaisin klo 08:00-16:00
  • Tiistaisin klo 08:00-16:00

  Kalevan koulu

  • Maanantaisin klo 08:00-16:00
  • Torstaisin klo 08:00-16:00

  Killan koulu

  • Tiistaisin klo 09:00-13:00
  • Keskiviikkoisin klo 09:00-13:00

  Päivölänlaakson koulu

  Savion koulu

  • Tiistaisin klo 09:00-13:00
  • Torstaisin klo 09:00-13:00

  Svenskbacka skola

  • Torstaisin klo 08:00-16:00

Yläkoulunuorisotyö

Nuorisopalveluiden työntekijät toimivat kaikissa keravalaisissa yhtenäiskouluissa. Yläkouluilla tehtävän nuorisotyön tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppilaiden kouluarkeen erilaisin työmenetelmin. Nuorisotyön yhtenä painopisteenä on tukea nuoria nivelvaiheissa alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle.

 • Keravanjoen koulu

  • Tiistaisin klo 09:00-13:00
  • Keskiviikkoisin klo 09:00-14:00
  • Torstaisin klo 09:00-13:00

  Kurkelan koulu

  • Keskiviikkoisin klo 09:00-14:00

  Sompion koulu

  • Tiistaisin klo 09:00-13:00
  • Torstaisin klo 09:00-13:00

Koulunuorisotyön kehittämishanke

Koulunuorisotyön kehittämishankkeessa koulussa tehtävän nuorisotyön lisäpanostuksella pyritään tukemaan keravalaisten oppilaiden koulunkäyntiä kaikilla alakoulujen 5. ja 6. luokilla sekä tukemaan yläkoululle siirtymisen nivelvaiheessa.

Koulunuorisotyötä koordinoi yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tiiviisti koulun nuorisotyöntekijän kanssa. Nuorisotyöllisten menetelmien avulla pyritään kehittämään alakouluista entistä yhteisöllisempiä ja osallistavampia oppimisympäristöjä.

Koulunuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tukea alakoululaisia kehityksessä ja kasvussa sekä valmistaa kuudesluokkalaisia siirtymisessä yläkouluun ja yläkoulusta edelleen toisen asteen opintoihin. Siirtymisen yhteydessä tuetaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön nuorten elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten.

Ota yhteyttä

Koulunuorisotyön kehittämishanke