Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön keravalaisten koulujen arkeen. Työ on pitkäjänteistä, monialaista ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana.

Koulunuorisotyöntekijä on kiireetön, matalan kynnyksen aikuinen, jonka vahvuutena on hyvinvoinnin vahvistaminen esimerkiksi kahdenkeskisillä keskusteluilla, pienryhmätoiminnalla, teemallisilla oppitunneilla ja ohjatulla välituntitoiminnalla.

Alakoulunuorisotyö

Keravalla tehdään alakoulunuorisotyötä kuudella eri alakoululla. Työntekijöinä toimivat sekä hankkeen työntekijät että alueellisen nuorisotyön ammattilaiset. Kohderyhmänä ovat 4.-6.-luokkalaiset sekä yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa olevat nuoret.

 • KouluAjankohta
  Kalevan kouluMa klo 08:00–16:00
  Killan kouluMa klo 08:00-14:00
  Päivölänlaakson kouluTi klo 08:00-13:00
  Savion kouluTi klo 08:45-12:45
  Päivölänlaakson kouluKe klo 08:00-11:30
  Kalevan kouluTo klo 08:00–16:00
  Killan kouluTo klo 08:00-12:00
  Savion kouluTo klo 08:45-12:45

Yläkoulunuorisotyö

Nuorisopalveluiden työntekijät toimivat kaikissa keravalaisissa yhtenäiskouluissa. Yläkouluilla tehtävän nuorisotyön tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppilaiden kouluarkeen erilaisin työmenetelmin. Nuorisotyön yhtenä painopisteenä on tukea nuoria nivelvaiheissa alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle.

 • KouluAjankohta
  Keravanjoen kouluMa klo 09:00–13:00
  Kurkelan kouluTi klo 08:00-11:00
  Sompion kouluKe klo 09:00-13:00
  Keravanjoen kouluTo klo 09:00–13:00
  Kurkelan kouluTo klo 09:00-14:00
  Sompion kouluTo klo 09:00-13:00

Koulunuorisotyön kehittämishanke

Koulunuorisotyön kehittämishankkeessa koulussa tehtävän nuorisotyön lisäpanostuksella pyritään tukemaan keravalaisten oppilaiden koulunkäyntiä kaikilla alakoulujen 5. ja 6. luokilla sekä tukemaan yläkoululle siirtymisen nivelvaiheessa.

Koulunuorisotyötä koordinoi yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tiiviisti koulun nuorisotyöntekijän kanssa. Nuorisotyöllisten menetelmien avulla pyritään kehittämään alakouluista entistä yhteisöllisempiä ja osallistavampia oppimisympäristöjä.

Koulunuorisotyön tavoitteena on ennaltaehkäisevästi tukea alakoululaisia kehityksessä ja kasvussa sekä valmistaa kuudesluokkalaisia siirtymisessä yläkouluun ja yläkoulusta edelleen toisen asteen opintoihin. Siirtymisen yhteydessä tuetaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön nuorten elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten.

Yhteystiedot:

Koulunuorisotyön kehityshanke